Z dziennika budowy - 27 listopada 2020


Po zakończeniu konstrukcji dachowej rozpoczęliśmy roboty elewacyjne i budowę przyłączy gazowych